October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
September 29 September 30 October 1

Building a Learner
11:15 am

Building a Learner
11:15 am

Family Movie Night
5:30 pm

Family Movie Night
5:30 pm
October 2

Get Up & Move
11:15 am

Get Up & Move
11:15 am
October 3

Babies & Books
11:15 am

Babies & Books
11:15 am
October 4

Preschool Storytime
11:15 am

Preschool Storytime
11:15 am

Early Release Friday
2:30 pm

Early Release Friday
2:30 pm
October 5
October 6 October 7 October 8 October 9

Get Up & Move
11:15 am

Get Up & Move
11:15 am
October 10

Babies & Books
11:15 am

Babies & Books
11:15 am
October 11

Preschool Storytime
11:15 am

Preschool Storytime
11:15 am

Early Release Friday
2:30 pm

Early Release Friday
2:30 pm
October 12
October 13 October 14 October 15

Multi-Generational Library Hour
11:15 am

Multi-Generational Library Hour
11:15 am

Family STEAM Night
5:30 pm

Family STEAM Night
5:30 pm
October 16

Get Up & Move
11:15 am

Get Up & Move
11:15 am
October 17

Babies & Books
11:15 am

Babies & Books
11:15 am
October 18

Preschool Storytime
11:15 am

Preschool Storytime
11:15 am

Early Release Friday
2:30 pm

Early Release Friday
2:30 pm
October 19
October 20 October 21 October 22 October 23

Get Up & Move
11:15 am

Get Up & Move
11:15 am
October 24

Babies & Books
11:15 am

Babies & Books
11:15 am
October 25

Preschool Storytime
11:15 am

Preschool Storytime
11:15 am

Early Release Friday
2:30 pm

Early Release Friday
2:30 pm
October 26
October 27 October 28 October 29

Evening Family Storytime
6:00 pm

Evening Family Storytime
6:00 pm
October 30

Get Up & Move
11:15 am

Get Up & Move
11:15 am
October 31

Babies & Books
11:15 am

Babies & Books
11:15 am
November 1

Preschool Storytime
11:15 am

Preschool Storytime
11:15 am

Early Release Friday
2:30 pm

Early Release Friday
2:30 pm
November 2

Dementia Awareness Story Circles
10:30 am

Dementia Awareness Story Circles
10:30 am

Return to calendar